Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung trên website https://somolode.pro

1. TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN

Nội dung trên website được chúng tôi tham khảo từ 2 nguồn:

  • Tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực phong thuỷ bói toán.
  • Tham khảo nội dung trên nguồn tài liệu interet: Website khác, Video Youtube, Bài viết trên Facebook…

Bởi vậy chúng tôi nghiêm cấm hành vi sao chép không ghi nguồn gốc.

2. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Những nội dung trên website chỉ để tham khảo và tuyệt đối không phát tán với mục đích trục lợi cá nhân.

Chúng tôi xây dựng SoMoLoDe để giúp cho bạn đọc có cái nhìn nhiều chiều, nội dung mang mục đích tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích, hứa hẹn… bởi vậy bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn.